<em id="hnrzf"><form id="hnrzf"><span id="hnrzf"></span></form></em>

<address id="hnrzf"></address>

<noframes id="hnrzf"><form id="hnrzf"><th id="hnrzf"></th></form>

<noframes id="hnrzf"><form id="hnrzf"></form>

<em id="hnrzf"></em>
<noframes id="hnrzf">

<form id="hnrzf"><th id="hnrzf"><track id="hnrzf"></track></th></form>

微源Boost(升压)

WIFI WIFI

微源Boost(升压)(图1)

Boost Converter (Integrated Switch)
产品型号输入电压(V)输出电压(V)开关频率(MHz)效率(%)输出电流(mA)封装规格书
LP62408.0-35Adj,4.5-36500K96EXTSOP8微源Boost(升压)(图2)
LP62382.5-5.5Adj. 2.5-91000K902600SOT23-6微源Boost(升压)(图2)
LP6222A9.0-1413/18v1000K902200ESOP8微源Boost(升压)(图2)
LP62392.5-5.5Adj,2.5-5.5500K96EXTSOP8微源Boost(升压)(图2)
LP62362.2-5.5Adj,2.5-28800k902000SOT23-6,TDFN-6微源Boost(升压)(图2)
LP6235B6F2.2-5.5Adj,2.5-5.51200K932500SOT23-6微源Boost(升压)(图2)
LP6230BMSF2.2-6Adj,2.5-181000K902400MSOP-8微源Boost(升压)(图2)
LP6230CMSF2.2-6Adj,2.5-241000901500MSOP-8微源Boost(升压)(图2)
LP6229B6F2.2-6Adj,2.5-101200K901500SOT23-6微源Boost(升压)(图2)
LP6226B6F2.5-5.5Adj to 281000K901500SOT23-6微源Boost(升压)(图2)
LP6223B6F2.5-6Adj to 28V1000K941500SOT23-6微源Boost(升压)(图2)
LP62222.5-5.5Adj. 2.5-91000904800SOT23-6/ESOP8微源Boost(升压)(图2)
LP6212SPF2.5-5.5Adj.2.5-81200K946000ESOP8微源Boost(升压)(图2)
LP6212AB6F2.5-5.5Adj,up to 9V1100K944000/6000SOT23-6,ESOP-8微源Boost(升压)(图2)
LP6205SB6F2.5-5.5Adj.up to 28V1000K921500SOT23-6微源Boost(升压)(图2)
LP62010.9-5Adj300901200SOT23-6微源Boost(升压)(图2)
LP62132.2-5.5Adj,up to 12300946000SOP8微源Boost(升压)(图2)
LP6230AMSF2.2-6Adj Vin to 30V1200K94CC/CVSOT23-5/6微源Boost(升压)(图2)
LP6212B6F2.5-5.5Adj,up to 9V1100K944000/6000SOT23-6,ESOP-8微源Boost(升压)(图2)
LP6213SOF2.2-5.52.5-12500K9512000SOP8微源Boost(升压)(图2)
LP6218B6F2.5-24Adj,2.5-241000K902100SOT23-6微源Boost(升压)(图2)
LP6218SB6F2.2-5.5Adj,2.5-121000K902600SOT23-6微源Boost(升压)(图2)
LP6252B6F2.2-5.5Adj,2.5-5.51000K952700SOT23-6微源Boost(升压)(图2)
LP6252QVF8.0-35Adj,8-40300K96EXTSOP8微源Boost(升压)(图2)
LP6253H2.2-6.0Adj,2.5-5.5500K948000TDFN-10,ESOP8微源Boost(升压)(图2)
LP6270QVF2.5-5.5Adj. 2.5-91000K902600SOT23-6微源Boost(升压)(图2)
LP6273SOF9.0-1413/181000K902200ESOP8微源Boost(升压)(图2)

Boost Controller (External Switch)
产品型号输入电压(V)输出电压(V)开关频率(MHz)效率(%)输出电流(mA)封装规格书
LP62522.2-6Adj,2.5-5.51000K942500TDFN-6,SOT23-6微源Boost(升压)(图2)
LP6253H2.2-6Adj,2.5-5.5500K948000TDFN-10,ESOP8微源Boost(升压)(图2)
LP6255QVF2.5-30adj,2.5-30Adj.94Ext MOSFETTQFN-20(3*3mm)微源Boost(升压)(图2)
LP6209B5F0.9-6Adj300K88Ext mosfetSOT23-5微源Boost(升压)(图2)
LP6210B6F0.9-6Adj300K88Ext mosfetSOP23-6微源Boost(升压)(图2)


Boost Charge Pump (Inductorless)
产品型号输入电压(V)输出电压(V)开关频率(Hz)输出电流(mA)明亮模式封装规格书
LP33682.7-5.5CP+CS2000K1000+10002-levelTQFN-10微源Boost(升压)(图2)
LP3367A2.7-5.5CP+CS2000K10002-levelTDFN-10微源Boost(升压)(图2)
LP31002.5-4.8±5.4-5.9V300K±40mA-TDFN-12微源Boost(升压)(图2)
LP31012.5-4.8±5.6V300K±40mA-TDFN-12微源Boost(升压)(图2)
LP31022.5-4.8±5.6V300K±120mA-TDFN-10微源Boost(升压)(图2)
LP31102.8-5CP340K350-SOT23-6微源Boost(升压)(图2)
LP32112.8-5.5CP340K280-SOT23-6微源Boost(升压)(图2)


更多产品信息及试用

请至在线留言中,告诉我们您所需要的产品和其他相关信息,我们会尽快将资料及产品发给您!

万象国际